Vakantierooster & Schooltijden

Vakantierooster & Schooltijden

Schooltijden

Op onze school hanteren wij een continurooster, dat betekent dat alle kinderen tijdens de lunchpauze op school blijven. Ze eten samen met elkaar en spelen samen buiten, dit past ook goed bij Jenaplan omdat het sociale aspect van samen lunchen belangrijk is voor het groepsgevoel. Voor aanvang van de lesdag hebben wij 10 minuten inloop, ouders komen hun kind brengen en blijven nog even in de groep met hun kind of bespreken nog kort iets met de leerkracht. Om 8.30 beginnen de lessen.

Maandag   8.20 Inloop  14.30 Naar huis
Dinsdag 8.20 Inloop 14.30 Naar huis
Woensdag 8.20 Inloop 12.15 Naar huis
Donderdag 8.20 Inloop    14.30 Naar huis
Vrijdag   8.20 Inloop 14.30 Naar huis

Vakanties 2019-2020

Herfstvakantie 19-10-2019 t/m 27-10-2019
Kerstvakantie 21-12-2019 t/m 5-1-2020
Voorjaarsvakantie 21-2-2020 t/m 1-3-2020
Pasen 10-4-2020 t/m 13-4-2020
April/meivakantie 25-4-2020 t/m 5-5-2020
Mei/junivakantie  21-5-2020 t/m 1-6-2019
Studiedagen Dinsdag 1-10-2019
Maandag 18-11-2019
Woensdag 27-11-2019
Vrijdag 14-2-2020
Woensdag 18-3-2020
Woensdag 8-4-2020