Peutergroep Quadrant

Peutergroep Quadrant

Peutergroep Quadrant

Op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag is er de mogelijkheid om uw peuter naar de peutergroep te laten komen. Dit is een groep van Quadrant Kindercentra. De Peuterhoef is er voor peuters van 2 tot 4 jaar. Samen met de kleutergroep van het Vlot spelen zij geregeld samen buiten en nemen zij deel aan vieringen of andere leuke activiteiten. Zo is de overstap naar de basisschool minder groot voor uw peuter. Zeker omdat zij de leerkrachten van groep 1/2 elke dag tegenkomen zijn de gezichten niet vreemd en zien wij een makkelijke wenperiode bij de kleuters