4 fases van zelfstandig werken

4 fases van zelfstandig werken

Vier fases van zelfstandig werken:

Voorwaarden hiervoor zijn:
1. Kunnen kiezen m.b.t. wat en hoe (volgorde)
2. Werk structureren
3. Tijdsbesef (eventueel met behulp van een timer)
4. Verantwoordelijkheid voor eigen leef- en werkklimaat in de groep
5. Samenwerken en helpen
6. Zelfredzaamheid bij oplossen problemen. Uitstellen hulpvraag
7. Zelfstandig omgaan met hulpmiddelen en bronnen
8. Zelf kunnen vinden en opruimen (voordat je iets anders gaat doen)
 
1. zelf werken
a. korte gesloten opdrachten
b. beperkte taken in omvang en tijd
c. een antwoord is mogelijk
d. stamgroepsleider stuurt en corrigeert
e. uitvoeren van opdracht en toetsen van opdracht
2. zelfstandig werken
a. gesloten opdrachten die over langere tijd worden uitgevoerd
b. oplossingen en antwoorden eenduidig
c. gericht met name op inhoud en kennis: afmaken van werk
d. stamgroepsleider bepaalt inhoud, werkwijzen: sturend
e. kinderen kunnen beperkt plannen
f. opbrengst wordt getoetst
3. zelfstandig leren
a. vaststaande doelen uit methode of door groepsleider
b. redelijke taken die te overzien zijn
c. gericht op proces en leeropbrengst: toetsbaar
d. toepasbaarheid geleerde
e. kinderen kunnen plannen en aanpak bepalen
f. stamgroepsleider begeleidt kind / leren van en met elkaar
4. zelfverantwoordelijk leren
a. dit wil ik leren
b. grote taak en tijdspanne
c. leren werken met meerdere uitkomsten
d. toepasbaarheid geleerde
e. stamgroepsleider is coach
f. reflecteren op eindresultaat en proces (kan ook al in de andere fases)