Wereldoriëntatie is het hart van ons onderwijs

Projecten

Wij werken thematisch aan verschillende projecten. Elke maand werken alle stamgroepen aan hetzelfde onderwerp. We halen de wereld de klas in. Vorig jaar was het project water een groot succes. De onderbouw heeft een bezoek gebracht aan Sealife en de bovenbouw is naar de Hoge Boezem geweest en heeft daar alles geleerd over hoe Nederland droge voeten houdt. Wij leren kinderen verworven vaardigheden toe te passen in onze projecten, waarbij ruimte is voor eigen vragen en onderzoeken:
  • dichtbij de belevingswereld van de kinderen
  • ontdekken en ervaren
  • ruimte voor talentontwikkeling
  • inzetten van experts 
  • samen met de ouders, de buurt en bedrijven
 

Essenties van onze projecten