Wereldoriëntatie middels projecten

Wereldoriëntatie middels projecten

Projecten

Wij werken thematisch aan verschillende projecten.  Meerdere keren per jaar werken alle groepen aan hetzelfde onderwerp. We halen de wereld de klas in. Wij leren kinderen eerder verworven vaardigheden toe te passen in onze projecten, waarbij ruimte is voor eigen vragen en onderzoeken:
  • dichtbij de belevingswereld van de kinderen
  • ontdekken en ervaren
  • ruimte voor talentontwikkeling
  • inzetten van experts 
  • gebruik makend van ict mogelijjkheden
  • samen met de ouders, de buurt en bedrijven
 

Essenties van onze projecten