Continurooster

Continurooster

Schooltijden

We werken met een continurooster. Dat betekent dat alle kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van half negen tot half drie op school zijn. Tussen de middag eten ze samen in de groep, samen met hun leerkracht.

Onze schooltijden zijn:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 - 14.30 uur
woensdag: 8.30 - 12.15 uur

's Morgens gaan de schooldeuren tien minuten voor half negen open. De kinderen moeten om 8.30 uur in de klas zijn, zodat we op tijd kunnen beginnen.
Vanwege de Corona maatregelen ontvangen de leerkrachten van de groepen 1/2 en 3/4 de kinderen bij het hek. Zij nemen de kinderen mee naar binnen. De kinderen worden om 14.30/ 12.15uur weer bij het hek afgeleverd. 

Voor de begeleiding van de kinderen tussen de middag vragen wij hulp van ouders. U kunt zich opgeven bij de directie. Om het samen eten en het binnen of buitenspelen aantrekkelijk te maken vragen wij een bijdrage van € 50,00 per kind per jaar.
 

Buitenschoolse opvang

In onze school  is het mogelijk dat kinderen gebruik maken van de buitenschoolse opvang, verzorgd door de Karekiet, een vestiging van Quadrant Kindercentra. De Karekiet heeft een passend aanbod voor voorschoolse opvang en naschoolse opvang ontwikkeld. Uw kind kan er 's ochtends vanaf 07.00uur terecht en na school tot 18.30 uur. Er is een goed contact tussen de BSO en de groepsleerkracht, bij bijzonderheden zal er altijd een overdracht zijn. 
 

Peutergroep

Op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag is er de mogelijkheid om uw peuter naar de peutergroep te laten komen. Dit is een groep van Quadrant Kindercentra. De Peuterhoef is er voor de peuters van 2 tot 4 jaar. Samen met de kleutergroep van het Vlot spelen zij geregeld samen buiten. Zo is de eventuele overstap naar de basisschool minder groot voor uw peuter.