Continurooster

Continurooster

Schooltijden

We werken met een continurooster. Dat betekent dat alle kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van half negen tot half drie op school zijn. Tussen de middag eten ze samen in de groep, samen met hun leerkracht. Daarna gaan ze onder begeleiding van ouders een activiteit doen.

Onze schooltijden zijn:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 - 14.30 uur
woensdag: 8.30 - 12.15 uur

's Morgens gaan de schooldeuren tien minuten voor half negen open. De kinderen moeten om 8.30 uur in de klas zijn. 

Voor de begeleiding van de kinderen tussen de middag vragen wij hulp van ouders. U kunt zich opgeven bij de directie. Om het samen eten en het binnen of buitenspelen aantrekkelijk te maken vragen wij een bijdrage van € 50,00 per kind per jaar.
 

Buitenschoolse opvang

Na schooltijd is het mogelijk dat kinderen gebruik maken van de buitenschoolse opvang, verzorgd door de Karekiet, een vestiging van Quadrant Kindercentra. Deze is in de school gevestigd. Zij hebben een passend aanbod voor naschools opvang ontwikkeld. Uw kind kan er tot 18.30 uur terecht. Quadrant verzorgt ook voorschoolse opvang vanaf 7.00 uur.