Ons onderwijs

Ons onderwijs

Onze visie is berust op 3 pijlers

Ons onderwijs geven wij aan de hand van 3 pijlers:
 
Wie zich veilig voelt durft alles
Kennis en vaardigheden voor nu en later

De beste versie van jezelf zijn
 
Het Vlot heeft het schooljaar 2021-2022 maar liefst 3 stamgroepen namelijk:
groep  0-1-2, groep 4-5 en groep 6-7-8,
Groep 3 krijgt het gehele schooljaar elke ochtend les van 1 leerkracht. In de middag sluit groep 3 de eerste 20 weken van het schooljaar aan bij groep 0-1-2 en de laatste 20 weken van het schooljaar bij groep 4-5. In deze groepen doorlopen de kinderen verschillende keren de fase jongste, middelste en oudste en door het creeëren van een ochtend groep 3 kan de focus op het leren lezen en rekenen gelegd worden in een kleine vertrouwde setting waar er veel aandacht kan zijn voor elk kind, met zijn/ haar ontwikkelbehoefte. Door in gecombineerde groepen les te krijgen leren zij naast rekenen en taal veel andere belangrijke vaardigheden. Zoals zelfstandig werken, hulp krijgen en bieden, verantwoordelijkheid nemen en krijgen, plannen en nog veel meer.

 

Een goede basis voor het vervolgonderwijs

Wanneer kinderen hun schoolloopbaan afsluiten op onze school sluiten zij perfect aan bij de middelbare school en alles wat hier bij komt kijken. Zoals kunnen plannen, werken met een agenda,  zelfvertrouwen hebben en presenteren. Leren leren, het ontdekken van de wereld, samenwerken en geloven in jezelf.