Van zelfstandig verwerken naar zelf verantwoordelijk leren

Van zelfstandig verwerken naar zelf verantwoordelijk leren

Een goede organisatie in de stamgroep

Op Het Vlot werken we in stamgroepen op basis van goede werkafspraken. Kinderen weten wat ze moeten doen, ook wanneer het werk klaar is, want je bent nooit klaar met leren. Een van de vaardigheden die hier voor nodig zijn is goed kunnen zelfstandig werken. 

Zelfstandig werken wordt in fases, van onderbouw naar bovenbouw, opgebouwd; van een enkele taak naar meerdere taken, dagtaken, weektaken en soms zelfs langere termijnplanning waarbij de laatste fase zelfverantwoordelijk leren is. De stamgroepleider weet wat een kind individueel aankan en stemt daarop af. Het voordeel van deze werkwijze is dat kinderen op het voortgezet onderwijs al geleerd hebben om planmatig te kunnen werken.

Lees hier meer over de vier fases van zelfstandig werken.