Dit is Het Vlot

Dit is Het Vlot

Dit is Het Vlot


Het Vlot is een Jenaplanschool. Het Jenaplanonderwijs sluit aan op onze snel veranderende maatschappij. Een van de pijlers is een bewuste keuze voor gemengde groepen waarin kinderen van verschillende leeftijden samenwerken. Het Vlot heeft stamgroepen 0-1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. In deze groepen doorlopen de kinderen verschillende keren de fase jongste, middelste en oudste. Hierdoor leren zij naast rekenen en taal veel andere belangrijke vaardigheden. Zoals zelfstandig werken, hulp krijgen en bieden, verantwoorden en nog veel meer.
 

Een goede basis voor het vervolgonderwijs

Wanneer kinderen hun schoolloopbaan afsluiten op onze jenaplanschool sluiten zij perfect aan bij de middelbare school en alles wat hier bij komt kijken. Zoals kunnen plannen, werken met een agenda,  zelfvertrouwen hebben en presenteren. Vaardigheden die onze kinderen veel geoefend hebben en wat wij ook terughoren met gesprekken met oud-leerlingen en hun leerkrachten.

Hieronder zie je een filmpje van de Nederlandse Jenaplanvereniging, dat goed vertelt waar de nadruk ligt bij ons onderwijs.
 

Voor meer informatie over het Jenaplanonderwijs kunt u een kijkje nemen op de website van de Nederlandse Jenaplanvereniging.
 

Onze stamgroepen

Dit Schooljaar werken wij met vier stamgroepen: De Kikkers, De Stokstaartjes, De Rode Panda's en De Avonturiers.

 


Kikkers (onderbouw)

Bij ons in de groep leren de kinderen van en met elkaar door veel te spelen. Dit doen we binnen in de verschillende hoeken en in het lokaal en we spelen ook vaak buiten of in het gymlokaal. Wij leggen in de kleutergroep de basis voor het werken met een weektaak en het planbord. Ook jonge kinderen kunnen al heel goed zelfstandig een taak plannen en uitvoeren. Al spelenderwijs leren de kinderen ook hoe ze elkaar kunnen helpen. Op deze manier maken we een start met het samenwerken. In de onderbouw maken de kinderen kennis met de verschillen tussen jongste, middelste en oudste kleuter zijn en alle vaardigheden die daarbij komen kijken. Zoals hulp krijgen en hulp geven, kunnen uitleggen, geduld hebben, verantwoordelijk zijn en vele andere vaardigheden. Vaardigheden die in de komende jaren verder worden uitgebreid!
 

Stokstaartjes en Rode Panda's (middenbouw)

In de middenbouw leren de kinderen lezen, schrijven en rekenen. Een spannend begin. Ook hier doorlopen de kinderen de fases jongste, middelste en oudste. Iedereen krijgt de kans om hulp te krijgen en hulp te geven. Iedereen heeft  leren lezen, schrijven en rekenen. Als oudste kan je dat dan goed uitleggen aan een jongste.

In de middenbouw leren de kinderen werken met een weektaak. Naast de instructies van de stamgroepleider leren de kinderen wat zij moeten doen als de stamgroepleider andere kinderen aan het helpen is. Omgaan met uitgestelde aandacht, werken op eigen niveau, keuze maken waar je mee wil beginnen of wat je extra wil oefenen. In drie jaar tijd wordt er veel bereikt op het gebied van taal en rekenen en het zelfstandig werken door de kinderen.
 

Avonturiers (bovenbouw)

In de bovenbouw ligt de nadruk steeds meer op het eigen leerproces. Waar moet je nog extra voor oefenen en waar liggen je talenten? De kinderen doorlopen de fases van zelf verwerken naar zelfverantwoordelijk leren. Ook hier doorlopen de kinderen de fases van jongste, middelste en oudste. Groep 8 staat in het teken van de schoolkeuze en wordt afgesloten met de musical.